Mu Mới ra, MU CUSTOM MỚI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MU FREE 100% SĂN BOSS CÓ ĐỒ VIP
Mu Mới ra, MU CUSTOM MỚI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MU FREE 100% SĂN BOSS CÓ ĐỒ VIP

Trang chủ: http://mumatxanh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumatxanh

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mắt Xanh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 17/10/2022 (13h) - Open Beta: 21/10/2022 (13h)