Mu Mới ra, Mu Custom - Season 6 Exp 3000x - Drop 20% - Miễn Phí - Cầy Là Có
Mu Mới ra, Mu Custom - Season 6 Exp 3000x - Drop 20% - Miễn Phí - Cầy Là Có

Trang chủ: https://mu-custom.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MayChuChiTon

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 20%

Alpha Test: 07/12/2023 (13h) - Open Beta: 09/12/2023 (13h)