Mu Mới ra, Mu Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 1000% - Miễn Phí
Mu Mới ra, Mu Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 1000% - Miễn Phí

Trang chủ: https://mu-custom.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/phat.votinh.1/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Custom

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 1000%

Alpha Test: 24/05/2024 (19h) - Open Beta: 24/05/2024 (19h)