Mu Mới ra, MU Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Săn Siêu Boss Là Có Đồ VIP
Mu Mới ra, MU Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Săn Siêu Boss Là Có Đồ VIP

Trang chủ: http://mumatxanh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumatxanh

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mắt Xanh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 70%

Alpha Test: 23/09/2022 (13h) - Open Beta: 29/09/2022 (13h)