Mu Mới ra, Mu Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí
Mu Mới ra, Mu Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí

Trang chủ: https://mu-haiphongss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075109110182

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hải Phòng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 01/05/2024 (10h) - Open Beta: 02/05/2024 (19h)