Mu Mới ra, MU CUSTOM VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MÁY CHỦ CÀY CUỐC LÊN ĐỒ PK
Mu Mới ra, MU CUSTOM VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MÁY CHỦ CÀY CUỐC LÊN ĐỒ PK

Trang chủ: https://mu-89.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu89com

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CUSTOM VIP

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 20/12/2022 (13h) - Open Beta: 22/12/2022 (13h)