Mu Mới ra, Mu Đại Cồ Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Không Webshop , Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Đại Cồ Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Không Webshop , Cày Cuốc

Trang chủ: http://mudaicoviet.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUHANOIXUA.NET.VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyết Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 15%

Alpha Test: 17/11/2021 (19h) - Open Beta: 20/11/2021 (19h)