Mu Mới ra, Mu Đại Cồ Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - không webshop cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Đại Cồ Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - không webshop cày cuốc

Trang chủ: http://mudaicoviet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUDAICOVIET

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Cồ Việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 05/10/2022 (19h) - Open Beta: 07/10/2022 (20h)