Mu Mới ra, Mu Đại Cồ Việt - Season 6 Exp 900x - Drop 40% - Không Webshop , Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Đại Cồ Việt - Season 6 Exp 900x - Drop 40% - Không Webshop , Cày Cuốc

Trang chủ: http://mudaicoviet.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUHANOIXUA.NET.VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Cồ Việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 900x, Drop 40%

Alpha Test: 28/11/2021 (13h) - Open Beta: 30/11/2021 (19h)