Mu Mới ra, Mu Đại Đế Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Trang chủ: http://mudaide.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/daidecustom6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Đại Đế Số 1 Việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 60%

Alpha Test: 29/06/2022 (10h) - Open Beta: 01/07/2022 (19h)