Mu Mới ra, Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cân bằng class, Có đất cho dân cày
Mu Mới ra, Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cân bằng class, Có đất cho dân cày

Trang chủ: https://mudaide.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/daidecustom6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Khai Mở Máy Chủ: Viêm Đế

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 24/08/2022 (10h) - Open Beta: 26/08/2022 (19h)