Mu Mới ra, Mu Đại Đế SIÊU VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Nơi Dân Cày Fang Dân Nạp

Trang chủ: http://mudaide.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/daidecustom6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Mới Viêm Đế SIÊU KHỦNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 13/10/2022 (10h) - Open Beta: 14/10/2022 (19h)