Mu Mới ra, MU ĐẠI THẮNG - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc,

Trang chủ: http://mudaithang.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ThangDai2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Thắng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 60%

Alpha Test: 11/11/2021 (10h) - Open Beta: 13/11/2021 (10h)