Mu Mới ra, MU Đại Thắng - Season 6 Exp 999x - Drop 60% - Miễn phí 99% , game cày cuốc
Mu Mới ra, MU Đại Thắng - Season 6 Exp 999x - Drop 60% - Miễn phí 99% , game cày cuốc

Trang chủ: http://mudaithang.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ThangDai2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 60%

Alpha Test: 31/10/2021 (10h) - Open Beta: 03/11/2021 (10h)