Mu Mới ra, MU ĐẠI THIÊN SỨ - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - SS6 NGUYÊN THỦY, SĂN BOSS ĐƯỢC WCOI

Trang chủ: https://muthiensu.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthiensupro

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẠI THIÊN SỨ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 15/11/2023 (13h) - Open Beta: 18/11/2023 (13h)