Mu Mới ra, Mu Đam Mê - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Cầy Free, Sinh Nhật Tròn 3 Năm Mu
Mu Mới ra, Mu Đam Mê - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Cầy Free, Sinh Nhật Tròn 3 Năm Mu

Trang chủ: http://thanma.dammemu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Dammemu.net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Ma

Loại Mu: Non Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 29/10/2021 (8h) - Open Beta: 30/10/2021 (19h)