Mu Mới ra, Mu Đam Mê - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Sự Kiện Đual Top 4 Ngày Kiểu Even
Mu Mới ra, Mu Đam Mê - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Sự Kiện Đual Top 4 Ngày Kiểu Even

Trang chủ: https://thanma.dammemu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Dammemu.net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Ma

Loại Mu: Non Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 09/11/2021 (10h) - Open Beta: 10/11/2021 (13h)