Mu Mới ra, Mu Dân Chơi - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 9999x mỗi từ Hay để tả
Mu Mới ra, Mu Dân Chơi - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 9999x mỗi từ Hay để tả

Trang chủ: https://mu-danchoi.info

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/pmvjrk370

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Tranh Bá

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 04/05/2024 (19h) - Open Beta: 07/05/2024 (19h)