Mu Mới ra, MU ĐẲNG CẤP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Đẳng cấp, tằng đồ ngon
Mu Mới ra, MU ĐẲNG CẤP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Đẳng cấp, tằng đồ ngon

Trang chủ: https://mumoira.tv

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Tặng Đồ +15 full thần NGON

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 29/01/2023 (8h) - Open Beta: 29/01/2023 (10h)