Mu Mới ra, MU Đẳng Cấp SS6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, MU Đẳng Cấp SS6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-dangcap.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudangcapss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 30%

Alpha Test: 15/12/2022 (13h) - Open Beta: 17/12/2022 (13h)