Mu Mới ra, MU ĐẤT CẢNG - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ CÀY CUỐC

Trang chủ: http://mukinhvu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/chienthanss6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẤT CẢNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 27/03/2024 (13h) - Open Beta: 28/03/2024 (19h)