Mu Mới ra, MU ĐẤT THÁNH - Season 6 Exp 400x - Drop 50% - miễn phí 100% vafkhonog webshop
Mu Mới ra, MU ĐẤT THÁNH - Season 6 Exp 400x - Drop 50% - miễn phí 100% vafkhonog webshop

Trang chủ: http://mu-datthanhss6.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087005064778

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 50%

Alpha Test: 03/11/2022 (19h) - Open Beta: 05/11/2022 (19h)