Mu Mới ra, Mu Đất Thánh SS6 - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Không webshop, cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Đất Thánh SS6 - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Không webshop, cày cuốc

Trang chủ: https://mu-datthanhss6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudatthanhss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 30%

Alpha Test: 24/11/2022 (19h) - Open Beta: 26/11/2022 (19h)