Mu Mới ra, MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET
Mu Mới ra, MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET

Trang chủ: https://mu-datviet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudatviet2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ATLANS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 18/09/2022 (9h) - Open Beta: 19/09/2022 (19h)