Mu Mới ra, MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - KHÔNG WEBSHOP-BOSS DROP ALL ĐỒ
Mu Mới ra, MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - KHÔNG WEBSHOP-BOSS DROP ALL ĐỒ

Trang chủ: https://mu-datviet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudatviet2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ATLANS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 04/09/2022 (9h) - Open Beta: 05/09/2022 (19h)