Mu Mới ra, Mu Đấu Trường  - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 99% , Cày Cuốc mãi đỉnh
Mu Mới ra, Mu Đấu Trường  - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 99% , Cày Cuốc mãi đỉnh

Trang chủ: http://mudautruong.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudautruongno1

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 04/05/2023 (13h) - Open Beta: 07/05/2023 (13h)