Mu Mới ra, MU Đế Quốc - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, cày game ra tiền
Mu Mới ra, MU Đế Quốc - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, cày game ra tiền

Trang chủ: http://mudequoc.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudequoc.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 09/06/2024 (13h) - Open Beta: 11/06/2024 (15h)