Mu Mới ra, Mu Đế Vương - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cao, cầy cuốc,lâu dài
Mu Mới ra, Mu Đế Vương - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cao, cầy cuốc,lâu dài

Trang chủ: https://mudevuongss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuongs2/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 01/07/2023 (13h) - Open Beta: 03/07/2023 (13h)