Mu Mới ra, MU ĐẾ VƯƠNG - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - KHÔNG HÀM HIỆU-KHÔNG PHA TẠP
Mu Mới ra, MU ĐẾ VƯƠNG - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - KHÔNG HÀM HIỆU-KHÔNG PHA TẠP

Trang chủ: https://mu-devuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuongss2/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: BẤT DIỆT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 25/11/2022 (13h) - Open Beta: 26/11/2022 (13h)