Mu Mới ra, Mu Đế Vương Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - lối chơi chậm, drop ngọc all map
Mu Mới ra, Mu Đế Vương Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - lối chơi chậm, drop ngọc all map

Trang chủ: https://mudevuongss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/devuongss2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Ma

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 08/11/2023 (13h) - Open Beta: 10/11/2023 (13h)