Mu Mới ra, Mu Đế Vương - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu
Mu Mới ra, Mu Đế Vương - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu

Trang chủ: https://mu-devuong.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuong2009/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 24/05/2024 (13h) - Open Beta: 26/05/2024 (13h)