Mu Mới ra, Mu Đế Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train 5Wcois 1 Quái Tại Arena
Mu Mới ra, Mu Đế Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train 5Wcois 1 Quái Tại Arena

Trang chủ: https://mudevuong.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuong5wc1quai/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 30/04/2024 (19h) - Open Beta: 02/05/2024 (19h)