Mu Mới ra, Mu Đế Vương SS2 - Season 2 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không danh hiệu
Mu Mới ra, Mu Đế Vương SS2 - Season 2 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không danh hiệu

Trang chủ: https://mu-devuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuongss2/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: BẤT DIỆT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 15%

Alpha Test: 11/04/2023 (9h) - Open Beta: 13/04/2023 (13h)