Mu Mới ra, Mu Đế Vương ss2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Đậm chất mu xưa
Mu Mới ra, Mu Đế Vương ss2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Đậm chất mu xưa

Trang chủ: https://mu-devuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuongss2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: BẤT DIỆT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 02/02/2023 (9h) - Open Beta: 03/02/2023 (13h)