Mu Mới ra, Mu Đế Vương SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
Mu Mới ra, Mu Đế Vương SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

Trang chủ: https://mu-devuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuongss2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: BẤT DIỆT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 01/03/2023 (9h) - Open Beta: 03/03/2023 (13h)