Mu Mới ra, MU ĐẾ VƯƠNG SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - SS2 PLUS-KHÔNG HÀM HIỆU
Mu Mới ra, MU ĐẾ VƯƠNG SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - SS2 PLUS-KHÔNG HÀM HIỆU

Trang chủ: https://mu-devuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuongss2/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: BẤT DIỆT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 09/10/2022 (9h) - Open Beta: 10/10/2022 (19h)