Mu Mới ra, MU Đồ Long - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 100% - Chuẩn Cày Cuốc
Mu Mới ra, MU Đồ Long - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 100% - Chuẩn Cày Cuốc

Trang chủ: https://mudolong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/dolonglimited

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Ma

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 22/03/2023 (13h) - Open Beta: 23/03/2023 (13h)