Mu Mới ra, Mu Độc Tôn Siêu VIP  - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

Trang chủ: http://mudocton.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudoctoncustom6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ra Mắt MC Mới: Noria

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 10/11/2022 (10h) - Open Beta: 11/11/2022 (19h)