Mu Mới ra, Mu Độc Tôn SIÊU VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Nơi Dân Cày Fang Dân Nạp

Trang chủ: http://mudocton.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudoctoncustom6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Mới Quyền Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 20/10/2022 (10h) - Open Beta: 21/10/2022 (19h)