Mu Mới ra, Mu Độc Tôn Siêu VIP  - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

Trang chủ: http://mudocton.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudoctoncustom6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 08/09/2022 (10h) - Open Beta: 10/09/2022 (19h)