Mu Mới ra, Mu Độc Tôn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Full Boss - Xanh chín 100% , ko kík
Mu Mới ra, Mu Độc Tôn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Full Boss - Xanh chín 100% , ko kík

Trang chủ: http://id.mudoctonss6.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudoctonss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Trường Tồn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 11/06/2024 (15h) - Open Beta: 13/06/2024 (13h)