Mu Mới ra, MU ĐÔNG HÀ - Season 6 Exp 2x - Drop 30% - Sinh ra là để tồn tại lâu dài

Trang chủ: http://www.mudongha.com

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/MuDongHa

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Mu Đông Hà

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2x, Drop 30%

Alpha Test: 05/12/2022 (8h) - Open Beta: 07/12/2022 (19h)