Mu Mới ra, Mu Đông Lào - Season 6 Exp 5000x - Drop 40% - Train 5wc/1, Treo OFFLINE Free 100%
Mu Mới ra, Mu Đông Lào - Season 6 Exp 5000x - Drop 40% - Train 5wc/1, Treo OFFLINE Free 100%

Trang chủ: http://mu-donglao.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudonglao

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đông Lào

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 40%

Alpha Test: 08/03/2023 (19h) - Open Beta: 10/03/2023 (19h)