Mu Mới ra, Mu Đồng Nai - Season 6 Exp 100x - Drop 15% - NÓI KHÔNG VỚI TOP NẠP
Mu Mới ra, Mu Đồng Nai - Season 6 Exp 100x - Drop 15% - NÓI KHÔNG VỚI TOP NẠP

Trang chủ: http://mudongnaiss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudongnai2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 15%

Alpha Test: 21/04/2023 (13h) - Open Beta: 24/04/2023 (19h)