Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Cày cuốc - Sự kiện siêu hấp dẫn
Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Cày cuốc - Sự kiện siêu hấp dẫn

Trang chủ: http://mudotpha.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudotpha

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 20/11/2023 (13h) - Open Beta: 22/11/2023 (13h)