Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Miễn phí 99%,không wedshop,cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Miễn phí 99%,không wedshop,cày cuốc

Trang chủ: https://mudotpha.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudotpha/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 23/12/2023 (13h) - Open Beta: 25/12/2023 (13h)