Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Cày cuốc,Không Wedshop,Tu chân
Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Cày cuốc,Không Wedshop,Tu chân

Trang chủ: http://mudotpha.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudotpha/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 02/12/2023 (13h) - Open Beta: 03/12/2023 (13h)