Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 300x - Drop 300% - Miễn phí,cày cuốc,không wedshop
Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 300x - Drop 300% - Miễn phí,cày cuốc,không wedshop

Trang chủ: http://mudotpha.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudotpha

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 300%

Alpha Test: 13/11/2023 (19h) - Open Beta: 15/11/2023 (13h)