Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Event 24/24 siêu cày cuốc miễn phí
Mu Mới ra, Mu Đột Phá - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Event 24/24 siêu cày cuốc miễn phí

Trang chủ: https://mudotpha.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudotpha/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 70%

Alpha Test: 07/05/2024 (13h) - Open Beta: 09/05/2024 (13h)