Mu Mới ra, Mu FPT Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Auto Reset  Cộng Hưởng Max 2 Op
Mu Mới ra, Mu FPT Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Auto Reset  Cộng Hưởng Max 2 Op

Trang chủ: http://mu-fpt.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/AdminMUFPT

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Ký Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 09/03/2022 (13h) - Open Beta: 11/03/2022 (13h)